با پول‌های خُردمان چه کار کنیم؟

گلدان

با کمک سرویس رندینو می‌توانید پول‌های خُرد مشتریان را
در دو مسیر هدایت کنید.

باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان

مبلغ رند شده به کیف پول کاربر بر می‌گردد

خیریه
خیریه

مبلغ رند شده برای پروژه‌های خیریه جمع‌آوری می‌شود

خیریه
مزایای خیریه
 • ترجیح مشتریان به استفاده از فروشگاه‌هایی که به خیریه کمک می‌کنند
 • تأمین مسئولیت اجتماعی فروشگاه‌ها بدون هزینه اضافی
 • رضایت در کمک به خیریه به علت خرد بودن مبلغ کمک
 • همکاری با خیریه‌های معتبر در حوزه‌های مختلف
مزایای باشگاه مشتریان
 • بازگشت کاربر به حساب کاربری به علت داشتن موجودی قبلی
 • تعریف کدهای تخفیف هدف‌دار برای مشتریان
 • ایجاد سرمایه برای فروشگاه با پول‌های جمع شده در کیف پول کاربران
 • جمع شدن پول برای کاربران برای خریدهای آینده
باشگاه مشتریان
مراحل کار خیریه و باشگاه مشتریان
امکانات داشبورد
 • گزارش‌های شفاف مالی

  گزارش‌های شفاف مالی

 • گزارش‌گیری از تراکنش‌ها

  گزارش‌گیری از تراکنش‌ها

 • مدیریت درگاه‌ها

  مدیریت پروژه‌های خیریه

 • امکان ثبت چند سایت

  امکان ثبت چند سایت

 • مدیریت پروژه‌های خیریه

  مدیریت درگاه‌ها

 • ثبت سایت به صورت آنلاین

  گزارش‌گیری از تراکنش‌ها

همکاران ما
شتابدهنده فارابی
رایان هم افزار
پرانا
فینتو
آوانس
زیبال